แพ็คเกจราคา

Package #A

1x Zombie Survival + 1x Engineerium

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Zombie Survival:
15 นาที
Engineerium:
15 นาที

Package #B

Singularity

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ 
Singularity:
30 นาที

Package #C

2x Zombie Survival

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Zombie Survival: 15 นาที
Zombie Survival: 15 นาที

Package #D

2x Sol Raiders

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Sol Raiders: 15 นาที
Sol Raiders: 15 นาที

Package #E

Outbreak Origins

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Outbreak Origins: 30 นาที

Package #F

2x Undead Arena

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์
Undead Arena: 15 นาที
Undead Arena: 15 นาที

 

Package #G

Engineerium

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Engineerium: 15 นาที

Package #H

Zombie Survival

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Zombie Survival: 15 นาที

Package #I

Sol Raiders

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Sol Raiders: 15 นาที

 

Package #J

Undead Arena

1 ฿

สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุด 8 ท่านต่อรอบ

ระยะเวลาการสอนก่อนเข้าเล่นเกมส์: 10 นาที
ระยะเวลาการเล่นเกมส์ Undead Arena: 15 นาที

 

ลองเล่นให้ครบ

เกมส์ VR ของเรา

UNDEAD ARENA

ENGINEERIUM

ZOMBIE SURVIVAL

SINGULARITY

SOL RAIDERS

OUTBREAK ORIGINS

392/44 – B Floor, Novotel Bangkok on Siam Square Rama 1 Rd. Pathumwan Bangkok 10330

QUICK LINKS